Podnikatelka / Živnostnice

Podnikáte nebo provozujete živnost
Vítězka této kategorie získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč

Podmínky

Soutěže jsou oprávněny účastnit se ženy – podnikatelky, živnostnice, které:

  • Jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem obchodní společnosti (50% podíl a více) nebo podnikají na základě živnostenského oprávnění, a to nejméně po dobu 2 let
  • Jsou starší 18 let
  • Předmět podnikání nerozhoduje
  • Mají sídlo / místo podnikáni na území Moravskoslezského kraje
  • Jsou trestně bezúhonné
  • Nemají žádné dluhy vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám
  • Aktivně působí ve vedení podnikatelského subjektu v hodnoceném období
  • Hlásící se jako soutěžící za jeden konkrétní podnikatelský subjekt / živnost, ke kterému se budou vztahovat všechny relevantní hodnocené údaje


Celé znění podmínek soutěže

Registrační formulář

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKATELSKÉM SUBJEKTU / OSOBĚ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ
VZTAH SOUTĚŽÍCÍ X PODNIKATELSKÝ SUBJEKT
Podnikatelský subjekt působí v oblasti
Kliknutím zobrazte možnosti (lze vybrat více variant)
DALŠÍ INFORMACE O PODNIKÁNÍ
POVINNÉ PŘÍLOHY
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI A BEZÚHONNOSTI
Odesláním formuláře potvrzuji všechny body čestného prohlášení.

Kontakt

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava

Kontaktní osoba

Anna Durajová
durajova@msid.cz
731 505 949

Chci se zeptat

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se