O soutěži

Soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje je určená ženám v Moravskoslezském kraji, které se svou činností podílejí na podpoře podnikavosti a rozvoji regionu.

Cílem soutěže je podpořit ženy - PODNIKATELKY a MANAŽERKY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ - vyzdvihnout jejich práci, nasazení, úsilí a odhodlání, které vkládají do svých aktivit. 

Soutěž chce také zdůraznit jejich podnikatelské úspěchy a společenský dopad a pomoct jim s propagací. Ukázat je jako dobrý příklad toho, že podnikání a řízení organizace lze skloubit s rolí ženy a matky.

Soutěž organizuje společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. pod patronací Moravskoslezského kraje.

 

HLAVNÍ VÝHRA ve výši 100 000 Kč v každé kategorii
(40 tis. Kč bude věnováno na charitativní účely)

 

Vyhlášení soutěže

Vyhlášení soutěže

9. 3. 2020
Registrace přihlášek

Registrace přihlášek

9. 3. - 26. 7. 2020
Ukončení nominací osob

Ukončení nominací osob

30. 6. 2020
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

8. září 2020

Hodnocení proběhne na základě posouzení subjektivních kritérií z vyplněné přihlášky. Vítězkou se stane soutěžící s nejvyšším počtem bodů.

Hodnotit bude 5 členná hodnotící komise složená z těchto zástupců

Zástupce Moravskoslezského kraje - náměstek hejtmana
Statutární ředitel Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Zástupce Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek
Vítězka soutěže Lady Business MSK pro rok 2019 v kategorii Manažerka
Zástupce/zástupkyně neziskového sektoru

Posuzovaná subjektivní kritéria

Subjektivní kritéria – kategorie Podnikatelka:

 • Podnikatelský příběh
 • Strategie podnikání
 • Použití moderních postupů/technologií/směrů/procesů 
 • Firemní kultura a zaměstnanecká politika
 • Sebevzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Celostátní/mezinárodní dopad podnikání
 • Společenský přínos podnikatelské činnosti

Subjektivní kritéria – kategorie Manažerka neziskovky:

 • Profesní příběh
 • Poslání a strategie neziskové organizace
 • Použití moderních postupů/technologií/směrů/procesů 
 • Firemní kultura a zaměstnanecká politika
 • Sebevzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Celostátní/mezinárodní dopad činnosti neziskové organizace
 • Společenský přínos neziskové organizace 

Více informací přímo v podmínkách soutěže.

NOMINACE SOUTĚŽÍCÍ DO SOUTĚŽE LADY BUSINESS  

V případě, že znáte podnikatelku či manažerku neziskovky, která splňuje pravidla soutěže, můžete ji nominovat. Nominovanou ženu pak oslovíme a nabídneme jí účast v soutěži. 

 

Vítězky Lady Business Moravskoslezského kraje pro rok 2020 získají kromě hlavní finanční výhry i mediální prostor na propagaci a propagační dárky od partnerů. 

Výhra v každé kategorii je 100.000 Kč, přičemž částka je rozdělena následovně:

 • částka ve výši 60.000 Kč bude vítězce připsána na bankovní účet po zdanění srážkovou daní ve výši 15 %
   
 • částka ve výši 40.000 Kč bude použita výhradně jako dar na tyto účely: 
  • na veřejně prspěšné účely, tedy právnické osobě, jejímž základním posláním není dosahování zisku, ale která je zaměřena na dosahování obecného blaha, a to zejména ve formě: spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, ústav, příspěvková organizace zřizovaná státem nebo územně samosprávným celkem, církev a náboženská společnost
   a/nebo
  • fyzickým osobám, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, a to na zdravotnické prostředky, na rehabilitační a kompenzační pomůcky a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Vítězka každé kategorie rozhodne o tom, které osobě/subjektu bude částka ve výši 40.000 Kč věnována a písemně (e-mailem) to sdělí organizátorovi soutěže do 31.10.2020. Následně bude organizátorem soutěže posouzeno, zda je vybraná osoba/subjekt dle podmínek soutěže způsobilá/ý k obdržení daru. Pokud ano, bude částka vyplacena na účet zvolené osobě/subjektu přímo z účtu Moravskoslezského kraje jako vyhlašovatele soutěže, a to do 5 měsíců od data obdržení informace o výběru osoby/organizace ze strany vítězky.

 

 

Kategorie
Podnikatelka

Do letošního ročníku se mohou hlásit ženy podnikatelky, které podnikají na základě živnostenského oprávnění nebo jsou vlastníkem či spoluvlastníkem obchodní společnosti v Moravskoslezském kraji. 

Podmínky

Soutěže se mohou účastnit ženy, které:

 • jsou starší 18 let,
 • jsou nejméně po dobu 2 let vlastníkem nebo spoluvlastníkem obchodní společnosti (minimální podíl ve firmě 50 %), která vyvíjí podnikatelskou činnost na základě živnostenského nebo obdobného oprávnění nebo samy podnikají na základě živnostenského oprávnění, a to nejméně po dobu 2 let,
 • předmět podnikání nerozhoduje,
 • mají sídlo/místo podnikání na území Moravskoslezského kraje,
 • jsou trestně bezúhonné,
 • nemají žádné dluhy vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám,
 • aktivně působí ve vedení podnikatelského subjektu a podílí se na přijetí zásadních rozhodnutí o podnikatelské činnosti v hodnoceném období,
 • se hlásí jako soutěžící za jeden konkrétní podnikatelský subjekt/živnost, ke kterému se budou vztahovat všechny relevantní hodnocené údaje.

Kategorie
Manažerka neziskovky

Do soutěže se mohou přihlásit manažerky neziskovky v Moravskoslezském kraji, které působí v jejím vedení, nebo ji založily a vedou ji. 

 

Podmínky

Soutěže se mohou účastnit ženy, které:

 • jsou starší 18 let,
 • působí ve vedení neziskové organizace, nebo ji založily a vedou ji, a to nejméně 2 roky a současně se v hodnoceném období podílí na zásadních rozhodnutích o činnosti organizace,
 • vedou tým o minimálně 3 pracovnících,
 • jsou trestně bezúhonné,
 • nemají žádné dluhy vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám

Nezisková organizace, kterou manažerka zastupuje:

 • musí mít některou z těchto právních forem: spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond, církev a náboženská společnost,
 • může mít libovolný předmět činnosti,
 • musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje.

Aktuality

Barbora Kacerovská: Co mi dala Lady Business?

Barbora Kacerovská: Co mi dala Lady Business?

Přečtěte si, jak po necelém roce vidí svoji účast v soutěži Barbora Kacerovská, vítězka loňského ročníku soutěže Lady Business 2019 v kategorii Výjimečná studentka.

Ostrava pomáhá neziskovkám!

Ostrava pomáhá neziskovkám!

Město Ostrava připravila speciální program pro neziskové organizace.

Co mi Lady Business přinesla?

Co mi Lady Business přinesla?

"Jak bych se mohla stát Lady Business, když ani nemám své vlastní podnikání? Blesklo mi hlavou, když jsem loni někdy touto dobou klikla na tlačítko odeslat. Už nebylo cesty zpět. Moje přihláška do Lady Business 2019, přesněji do kategorie Výjimečná studentka, byla právě odeslána. Asi mě v tu chvíli ani nenapadlo, jaké všechny možné dveře si tím můžu otevřít..."
 

Partneři

Pořadatelé

Partneři a podporovatelé

Kontakt

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava

Kontaktní osoba

Kateřina Klapcová
klapcova@msid.cz
731 659 689

Chci se zeptat

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se
Stránky jsou chráněny službou Google reCAPTCHA ochrana osobních údajů a smluvní podmínky.