O soutěži

Soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje je určená na podporu výjimečných aktivit žen, které se svou činností podílejí na rozvoji regionu. V minulých ročnících byly podpořeny ženy, které podnikají, působí v neziskovém sektoru a v letošním roce se soutěž zaměřuje na podporu manažerek a výjimečných studentek. Smyslem je vyzdvihnout jejich práci, úspěchy, přínos pro společnost, pomoci jim s propagací a ocenit jejich každodenní nasazení.

Soutěž organizuje společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. pod patronací Moravskoslezského kraje.

SOUTĚŽ LADY BUSINESS 2019 JE SPUŠTĚNA!

NEZMEŠKEJTE JI!

Vyhlášení soutěže

Vyhlášení soutěže

10. 4. 2019
Registrace přihlášek

Registrace přihlášek

10. 4. - 22. 9. 2019
Ukončení nominací osob

Ukončení nominací osob

9. 9. 2019
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

říjen/listopad 2019

Hodnocení proběhne na základě posouzení subjektivních kritérií z vyplněné přihlášky. Vítězkou se stane soutěžící s nejvyšším počtem bodů.

Hodnotit bude 5 členná hodnotící komise složená z těchto zástupců

Zástupce Moravskoslezského kraje - náměstek hejtmana
Statutární ředitel Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Zástupce Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek
Vítězka soutěže Lady Business MSK pro rok 2018 z kategorie podnikatelka/živnostnice
Vítězka soutěže Lady Business MSK pro rok 2018 z kategorie neziskový sektor

Posuzovaná subjektivní kritéria

Subjektivní kritéria – kategorie Manažerka:

 • Profesní cesta manažerky
 • Strategická vize manažerky  
 • Použití moderních postupů/směrů/procesů v řízení firmy/úseku 
 • Přínos pro danou firmu a společnost 

Subjektivní kritéria – kategorie Výjimečná studentka:

 • Cesta k dosažení výjimečných úspěchů
 • Strategie a vize studentky
 • Nejlepší dosažené výsledky
 • Celospolečenský přínos

 

Více informací přímo v podmínkách soutěže.

Vítězky Lady Business Moravskoslezského kraje pro rok 2019 získají kromě hlavní finanční výhry i mediální prostor na propagaci a propagační dárky od partnerů. Pro všechny přihlášené bude zajištěno navazující vzdělávání nebo konzultace na jedno společně zvolené téma z oblasti osobního rozvoje.

Hlavní výhra pro obě kategorie je částka ve výši 100 000 Kč (částka je před zdaněním), která je však účelově vázána, a to takto:

 • Voucher v hodnotě 30.000 Kč na vzdělávací aktivity (poskytnuto Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.)
 • Voucher v hodnotě 30.000 Kč na aktivity související se zlepšením image vítězky (konkrétní poskytovatel bude určen organizátorem soutěže)
 • Odměna ve výši 40 000 Kč bude použita výhradně jako dar na tyto účely: 
   • na veřejně prospěšné účely, tedy právnické osobě, jejímž základním posláním není dosahování zisku, ale která je zaměřena na dosahování obecného blaha, a to zejména ve formě: spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, ústav, příspěvková organizace zřizovaná státem nebo územně samosprávným celkem, církev a náboženská společnost.

a/nebo

   • fyzickým osobám, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, a to na zdravotnické prostředky, na rehabilitační a kompenzační pomůcky a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Dar musí být poskytnut na základě písemné darovací smlouvy dle občanského zákoníku. Vítězka je povinna doložit poskytnutí daru do 10 měsíců od data, kdy bude vítězce odeslána odměna na účet.

Kategorie
Manažerka

Jste na vyšší či střední manažerské pozici ve firmě se sídlem či provozovnou v Moravskoslezském kraji?

Chcete se pochlubit svými úspěchy?

Neváhejte, vítězka této kategorie získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč, a na to vzdělávání, osobní image a na obecně prospěšné činnosti, kdy může podpořit odměnou například neziskovou organizaci, charitu nebo také konkrétní osobu.

Podmínky
 • Jste starší než 18 let a máte trvalé bydliště na území Moravskoslezského kraje
 • Jste trestně bezúhonná
 • Působíte  na pozici ve středním či vyšším managementu v jakémkoliv oboru alespoň 2 roky a zároveň řídíte tým nejméně 5 zaměstnanců.
 • Působíte v obchodní společnosti nebo subjektu podnikajícím na základě živnostenského oprávnění s místem podnikání nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, přičemž nejste ovládající osobou této společnosti dle § 74 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo živnostenské oprávnění není vedeno na vaše jméno

Kategorie
Výjimečná studentka

Jste studentka denního studia na některé ze škol v Moravskoslezském kraji?

Dosahujete v určité oblasti / oboru výjimečných výsledků? 

Vítězka této kategorie získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč, a to na vzdělávání, osobní image a na obecně prospěšné činnosti, kdy  může podpořit odměnou například neziskovou organizaci, charitu nebo také na podporu konkrétní osoby.

Podmínky
 • Jste studentka a dosahujete v určitém oboru výjimečných výsledků
 • Jste starší než 18 let 
 • Jste trestně bezúhonná
 • V době podání přihlášky studujete v prezenčním / denním studiu na střední škole, střední odborné škole, vyšší odborné škole, vysoké škole, doktorském studiu na škole se sídlem v Moravskoslezském kraji

Víte o ženě, která by se mohla této soutěže zúčastnit?
Dejte nám na ni tip!

Chci nominovat Lady Business

Aktuality

DNES BYL VYHLÁŠEN 4. ROČNÍK SOUTĚŽE LADY BUSINESS 2019

DNES BYL VYHLÁŠEN 4. ROČNÍK SOUTĚŽE LADY BUSINESS 2019

Dnes byl vyhlášen další ročník soutěže Lady Business MSK pro rok 2019. V letošním roce jsme připravili 2 nové kategorie. Hlásit se tak mohou manažerky a výjimečné studentky.

Známe vítězky soutěže Lady Business

Známe vítězky soutěže Lady Business

Soutěž Lady Business už třetím rokem oceňuje výjimečné ženy Moravskoslezského kraje. V kategorii pro ženy podnikatelky letos uspěla Lidmila Kramolišová, spoluzakladatelka a jednatelka Střední odborné školy EDUCA. V kategorii neziskových společností byla nejlépe ohodnocena Sylva Vartová, zakladatelka Mobilního hospicu Ondrášek.

Ukončení registrace do soutěže Lady Business

Ukončení registrace do soutěže Lady Business

Registrace do soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje pro rok 2018 byla ukončena o půlnoci 30. září 2018Konečný počet přihlášených žen je 48, z toho 25 podnikatelek a 23 přihlášených žen z neziskových organizací.

Partneři

Pořadatelé

Partneři a podporovatelé

Kontakt

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava

Kontaktní osoba

Hana Šandová
sandova@msid.cz
731 653 527

Chci se zeptat

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se