O soutěži

Soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje je určená ženám v Moravskoslezském kraji, které se svou činností podílejí na podpoře podnikavosti a rozvoji regionu.

Cílem soutěže je podpořit ženy - PODNIKATELKY a MANAŽERKY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ - vyzdvihnout jejich práci, nasazení, úsilí a odhodlání, které vkládají do svých aktivit. 

Soutěž chce také zdůraznit jejich podnikatelské úspěchy a společenský dopad a pomoct jim s propagací. Ukázat je jako dobrý příklad toho, že podnikání a řízení organizace lze skloubit s rolí ženy a matky.

Soutěž organizuje společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. pod patronací Moravskoslezského kraje.

 

HLAVNÍ VÝHRA ve výši 100 000 Kč v každé kategorii
(40 tis. Kč bude věnováno na charitativní účely)

 

Vyhlášení soutěže

Vyhlášení soutěže

9. 3. 2020
Registrace přihlášek

Registrace přihlášek

9. 3. - 26. 7. 2020
Ukončení nominací osob

Ukončení nominací osob

30. 6. 2020
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

8. září 2020

Hodnocení proběhne na základě posouzení subjektivních kritérií z vyplněné přihlášky. Vítězkou se stane soutěžící s nejvyšším počtem bodů.

Hodnotit bude 5 členná hodnotící komise složená z těchto zástupců

Zástupce Moravskoslezského kraje - náměstek hejtmana
Statutární ředitel Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Zástupce Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek
Vítězka soutěže Lady Business MSK pro rok 2019 v kategorii Manažerka
Zástupce/zástupkyně neziskového sektoru

Posuzovaná subjektivní kritéria

Subjektivní kritéria – kategorie Podnikatelka:

 • Podnikatelský příběh
 • Strategie podnikání
 • Použití moderních postupů/technologií/směrů/procesů 
 • Firemní kultura a zaměstnanecká politika
 • Sebevzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Celostátní/mezinárodní dopad podnikání
 • Společenský přínos podnikatelské činnosti

Subjektivní kritéria – kategorie Manažerka neziskovky:

 • Profesní příběh
 • Poslání a strategie neziskové organizace
 • Použití moderních postupů/technologií/směrů/procesů 
 • Firemní kultura a zaměstnanecká politika
 • Sebevzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Celostátní/mezinárodní dopad činnosti neziskové organizace
 • Společenský přínos neziskové organizace 

Více informací přímo v podmínkách soutěže.

Vítězky Lady Business Moravskoslezského kraje pro rok 2020 získají kromě hlavní finanční výhry i mediální prostor na propagaci a propagační dárky od partnerů. 

Výhra v každé kategorii je 100.000 Kč, přičemž částka je rozdělena následovně:

 • částka ve výši 60.000 Kč bude vítězce připsána na bankovní účet po zdanění srážkovou daní ve výši 15 %
   
 • částka ve výši 40.000 Kč bude použita výhradně jako dar na tyto účely: 
  • na veřejně prspěšné účely, tedy právnické osobě, jejímž základním posláním není dosahování zisku, ale která je zaměřena na dosahování obecného blaha, a to zejména ve formě: spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, ústav, příspěvková organizace zřizovaná státem nebo územně samosprávným celkem, církev a náboženská společnost
   a/nebo
  • fyzickým osobám, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, a to na zdravotnické prostředky, na rehabilitační a kompenzační pomůcky a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Vítězka každé kategorie rozhodne o tom, které osobě/subjektu bude částka ve výši 40.000 Kč věnována a písemně (e-mailem) to sdělí organizátorovi soutěže do 31.10.2020. Následně bude organizátorem soutěže posouzeno, zda je vybraná osoba/subjekt dle podmínek soutěže způsobilá/ý k obdržení daru. Pokud ano, bude částka vyplacena na účet zvolené osobě/subjektu přímo z účtu Moravskoslezského kraje jako vyhlašovatele soutěže, a to do 5 měsíců od data obdržení informace o výběru osoby/organizace ze strany vítězky.

 

 

Aktuality

Sylva Vartová: Výhru beru i jako odměnu pro všechny kolegy hospice

Sylva Vartová: Výhru beru i jako odměnu pro všechny kolegy hospice

Zakladatelka Mobilního hospice Ondrášek, Sylva Vartová, o uznání a pocitu vděku za to, že si dnešní společnost všímá toho, že někdo dělá něco navíc pro lidi.

Hana Malurová: Do soutěže jsem nevstupovala s vidinou budoucího vítězství

Hana Malurová: Do soutěže jsem nevstupovala s vidinou budoucího vítězství

O tom proč, se do soutěže přihlásila a taky o tom, co jí soutěž přinesla tentokrát vyprávěla paní Hana Malurová z firmy Eskon, historicky první Lady Business Moravskoslezského kraje, kterou se stala v roce 2015.
Paní Malurové moc děkujeme!

Lidmila Kramolišová: Díky soutěži jsem sebevědomější!

Lidmila Kramolišová: Díky soutěži jsem sebevědomější!

Druhou ženou, která odpovídala na otázky o tom, jak zpětně vidí svoji účast v soutěži Lady Business je paní Lidmila Kramolišová, vítězka soutěže v roce 2018 v kategorii podnikatelky / živnostnice.

Partneři

Pořadatelé

Partneři a podporovatelé

Kontakt

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava

Kontaktní osoba

Kateřina Klapcová
klapcova@msid.cz
731 659 689

Chci se zeptat

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se
Stránky jsou chráněny službou Google reCAPTCHA ochrana osobních údajů a smluvní podmínky.