O soutěži

Soutěž Lady Business Moravskoslezského kraje je určená na podporu výjimečných aktivit žen, které se svou činností podílejí na rozvoji regionu. V minulých ročnících byly podpořeny ženy, které podnikají, působí v neziskovém sektoru a v letošním roce se soutěž zaměřuje na podporu manažerek a výjimečných studentek. Smyslem je vyzdvihnout jejich práci, úspěchy, přínos pro společnost, pomoci jim s propagací a ocenit jejich každodenní nasazení.

Soutěž organizuje společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. pod patronací Moravskoslezského kraje.

ZNÁME VÍTĚZKY LETOŠNÍHO ROČNÍKU!

V kategorii Manažerka uspěla Veronika Kusá, výkonná ředitelka divadla Mír a v kategorii Výjimečná studentka se vítězkou stala Barbora Kacerovská, VŠB - TUO.

 

Vyhlášení soutěže

Vyhlášení soutěže

10. 4. 2019
Registrace přihlášek

Registrace přihlášek

10. 4. - 22. 9. 2019
Ukončení nominací osob

Ukončení nominací osob

9. 9. 2019
Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků

11. 11. 2019

Hodnocení proběhne na základě posouzení subjektivních kritérií z vyplněné přihlášky. Vítězkou se stane soutěžící s nejvyšším počtem bodů.

Hodnotit bude 5 členná hodnotící komise složená z těchto zástupců

Zástupce Moravskoslezského kraje - náměstek hejtmana
Statutární ředitel Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Zástupce Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek
Vítězka soutěže Lady Business MSK pro rok 2018 z kategorie podnikatelka/živnostnice
Vítězka soutěže Lady Business MSK pro rok 2018 z kategorie neziskový sektor

Posuzovaná subjektivní kritéria

Subjektivní kritéria – kategorie Manažerka:

 • Profesní cesta manažerky
 • Strategická vize manažerky  
 • Použití moderních postupů/směrů/procesů v řízení firmy/úseku 
 • Přínos pro danou firmu a společnost 

Subjektivní kritéria – kategorie Výjimečná studentka:

 • Cesta k dosažení výjimečných úspěchů
 • Strategie a vize studentky
 • Nejlepší dosažené výsledky
 • Celospolečenský přínos

 

Více informací přímo v podmínkách soutěže.

NOMINACE SOUTĚŽÍCÍ DO SOUTĚŽE LADY BUSINESS  

V případě, že znáte ženu manažerku či studentku, která splňuje pravidla soutěže můžete ji sami nominovat. Nominovanou ženu pak oslovíme a nabídneme ji účast v soutěži. Každý, kdo ženu – manažerku a/nebo studentku do soutěže nominuje, bude zařazen do slosování o kosmetický balíček firmy NAFIGATE Cosmetics v hodnotě 1 800 Kč.

Pořadatelem losování nominujícího v rámci soutěže Lady Business Moravskoslezského kraje 2019 je společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID), se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČO: 47673168 (dále jako „Pořadatel“).

Slosování proběhne po uzavření přihlášek do soutěže, tj. 25. 9. 2019 v sídle MSID. Ukončení nominací je do 9.9.2019.

Do slosování budou zařazeni všichni nominující bez ohledu na to, zda jimi nominovaná osoba splňuje podmínky soutěže či nikoliv a bez ohledu na to, jestli se nominovaná osoba soutěže zúčastní. Účast na slosování není věkově omezená.

Vítěz slosování bude kontaktován na e-mailu uvedeném ve formuláři pro nominaci na webu www.ladybusiness.cz.

 

Vítězky Lady Business Moravskoslezského kraje pro rok 2019 získají kromě hlavní finanční výhry i mediální prostor na propagaci a propagační dárky od partnerů. Pro všechny přihlášené bude zajištěno navazující vzdělávání nebo konzultace na jedno společně zvolené téma z oblasti osobního rozvoje.

Hlavní výhra pro obě kategorie je částka ve výši 100 000 Kč (částka je před zdaněním), která je však účelově vázána, a to takto:

 • Voucher v hodnotě 30.000 Kč na vzdělávací aktivity (poskytnuto Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.)
 • Voucher v hodnotě 30.000 Kč na aktivity související se zlepšením image vítězky (konkrétní poskytovatel bude určen organizátorem soutěže)
 • Odměna ve výši 40 000 Kč bude použita výhradně jako dar na tyto účely: 
   • na veřejně prospěšné účely, tedy právnické osobě, jejímž základním posláním není dosahování zisku, ale která je zaměřena na dosahování obecného blaha, a to zejména ve formě: spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, ústav, příspěvková organizace zřizovaná státem nebo územně samosprávným celkem, církev a náboženská společnost.

a/nebo

   • fyzickým osobám, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, a to na zdravotnické prostředky, na rehabilitační a kompenzační pomůcky a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Dar musí být poskytnut na základě písemné darovací smlouvy dle občanského zákoníku. Vítězka je povinna doložit poskytnutí daru do 10 měsíců od data, kdy bude vítězce odeslána odměna na účet.

Kategorie
Manažerka

Do letošního ročníku se mohly přihlásit ženy manažerky, které pracují na vyšší či střední manažerské pozici ve firmě se sídlem či provozovnou v Moravskoslezském kraji.

Ta nejlepší z těch, které se přihlásily, získala finanční odměnu ve výši 100 000 Kč, a na to vzdělávání, osobní image a na obecně prospěšné činnosti, kdy podpoří odměnou například neziskovou organizaci, charitu nebo také konkrétní osobu.

Podmínky

V letošním ročníku byly oceněny Manažerky, které splnily podmínky soutěže:

 • Starší než 18 let s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje
 • Trestně bezúhonná
 • Působí  na pozici ve středním či vyšším managementu v jakémkoliv oboru alespoň 2 roky a zároveň řídí tým nejméně 5 zaměstnanců.
 • Působí v obchodní společnosti nebo subjektu podnikajícím na základě živnostenského oprávnění s místem podnikání nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, přičemž není ovládající osobou této společnosti dle § 74 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo živnostenské oprávnění není vedeno na její jméno.

Vítězka

Veronika Kusá, divadlo Mír (elieva, s.r.o.)

Kategorie
Výjimečná studentka

Do soutěže se mohly přihlásit studentky denního studia na některé ze škol v Moravskoslezském kraji a dosahují v určité oblasti / oboru výjimečných výsledků.

Vítězka této kategorie získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč, a to na vzdělávání, osobní image a na obecně prospěšné činnosti, kdy  může podpořit odměnou například neziskovou organizaci, charitu nebo také na podporu konkrétní osoby.

Podmínky

V letošním ročníku mohly soutěžit studentky, které:

 • Jsou starší 18 let studentka a dosahují v určitém oboru výjimečných výsledků
 • Je starší než 18 let 
 • Je trestně bezúhonná
 • V době podání přihlášky studuje v prezenčním / denním studiu na střední škole, střední odborné škole, vyšší odborné škole, vysoké škole, doktorském studiu na škole se sídlem v Moravskoslezském kraji

Vítězka

Barbova Kacerovská, VŠB - TUO

Aktuality

Známe vítězky letošního ročníku soutěže Lady Business MSK 2019!

Známe vítězky letošního ročníku soutěže Lady Business MSK 2019!

Držitelkou titulu Lady Business se letos stala Veronika Kusá, výkonná ředitelka Divadla Mír, která zvítězila v kategorii Manažerka. V kategorii Výjimečná studentka zabodovala Barbora Kacerovská, doktorandka Vysoké školy báňské v Ostravě a kanadské univerzity Dalhousie. 

Přihlašování do soutěže UKONČENO!

Přihlašování do soutěže UKONČENO!

V nedělí 22.9. ve 23:59 byla ukončena možnost přihlášení se do soutěže Lady Business MSK 2019.

Lady Business i na webu Podnikavazena.cz!

Lady Business i na webu Podnikavazena.cz!

V letošním ročníku soutěže Lady Business MSK jsme navázali spolupráci i s komunitním webem Podnikavazena.cz.

Partneři

Pořadatelé

Partneři a podporovatelé

Kontakt

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava

Kontaktní osoba

Kateřina Klapcová
klapcova@msid.cz
731 659 689

Chci se zeptat

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se