Manažerka

Jste na vyšší či střední manažerské pozici ve firmě se sídlem či provozovnou v Moravskoslezském kraji?

Chcete se pochlubit svými úspěchy?

Neváhejte, vítězka této kategorie získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč, a na to vzdělávání, osobní image a na obecně prospěšné činnosti, kdy  může podpořit odměnou například neziskovou organizaci, charitu nebo také konkrétní osobu.

Podmínky

Soutěže jsou oprávněny účastnit se ženy - manažerky, které:

 • jsou starší 18 let,
 • mají trvalé bydliště na území Moravskoslezského kraje,
 • jsou trestně bezúhonné,
 • působí na dané pozici ve funkci manažerky alespoň 2 roky (do data přihlášení se do soutěže) a zároveň řídí tým nejméně 5 zaměstnanců
 • působí na pozici ve středním či vyšším managementu, obor řízení je libovolný,
 • působí v obchodní společnosti nebo subjektu podnikajícím na základě živnostenského oprávnění s místem podnikání nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje, přičemž:
  • nejsou ovládající osobou této společnosti dle § 74 a násl. zákona o obchodních korporacích
   nebo
  • živnostenské oprávnění není vedeno na jméno soutěžící manažerky,
 • předmět podnikání je libovolný,
 • se hlásí jako soutěžící za jeden konkrétní podnikatelský subjekt, ke kterému se budou vztahovat všechny relevantní hodnocené údaje.

Celé znění podmínek soutěže.

Registrační formulář

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se
ZÁKLADNÍ INFORMACE O MANAŽERCE
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PODNIKATELSKÉM SUBJEKTU, VE KTERÉM MANAŽERKA PŮSOBÍ
VZTAH SOUTĚŽÍCÍ X PODNIKATELSKÝ SUBJEKT
Podnikatelský subjekt působí v oblasti
Kliknutím zobrazte možnosti (lze vybrat více variant)
DALŠÍ INFORMACE O PODNIKÁNÍ
PŘÍLOHY
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O BEZDLUŽNOSTI A BEZÚHONNOSTI
Odesláním formuláře potvrzuji všechny body čestného prohlášení.
SOUHLAS S PODMÍNKAMI SOUTĚŽE A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kontakt

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava

Kontaktní osoba

Hana Šandová
sandova@msid.cz
731 653 527

Chci se zeptat

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se