Sylva Vartová: Výhru beru i jako odměnu pro všechny kolegy hospice

Sylva Vartová: Výhru beru i jako odměnu pro všechny kolegy hospice

Proč jste se přihlásila do soutěže Lady Business?

V osobní rovině ze zvědavosti a taky proto, že ráda soutěžím. Jelikož byla soutěž zaměřená na neziskové organizace a já tu naši založila a od začátku působím v různých funkcích ve správní radě, bylo taky mým záměrem náš Mobilní hospic Ondrášek zviditelnit. Navíc, poté, co mě dcera přihlásila do soutěže „Žena regionu“, kterou jsem celostátně vyhrála a v této soutěži potkala spoustu úžasných žen, jsem se těšila, že v soutěži Lady Business, v kategorii neziskové organizace, poznám spoustu dalších lidí s podobným sociálním cítěním.

 

Co Vám soutěž Lady Business přinesla? Jak Vám změnila život, kariéru, případně jak pomohla Mobilnímu hospici Ondrášek?

Soutěž Lady Business mi přinesla, mimo jiné krásný pocit, že to co jsem udělala a dělám pro hospic, má velký smysl a hlavně poznání a víru a zároveň vděk za to, že si dnešní společnost všímá toho, že někdo dělá něco navíc pro lidi. Také mi přinesla zjištění, že Mobilní hospic Ondrášek je organizací plnou úžasných lidí a že veřejnost to poznala. Takže výhru beru jako odměnu nejen za svou zakladatelskou a další práci, ale jako odměnu všem zúčastněným – lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovnicím, duchovním, psychologům, dobrovolníkům, prostě všem, kteří pro hospic pracují.

 

Je něco, co Vám soutěž vzala?

Ne, vůbec nic negativního mi soutěž nepřinesla.

 

Přihlásila byste se do soutěže znovu?

Ano.

 

Je něco, co byste teď udělala jinak, kdybyste znovu soutěžila?

Ano, připravila bych si děkovnou řeč, protože jsem s vítězstvím nepočítala a připraveno jsem nic neměla a byla jsem zaskočená, tzv. jsem měla před očima tmu a v hlavě prázdno :).

 

Změnila Vám nějak soutěž pohled samu na sebe nebo na to, co děláte a jak to děláte? Dodala Vám například odvahy, pocitu zadostiučinění nebo pocitu, že všechno to, co děláte, má smysl (či jiný pocit)?

Když člověk něco buduje, žene práci a problémy před sebou jako buldozer a nestíhá vnímat pocity kolem sebe. Já jsem si teprve až po výhře uvědomila poznání a uznání, že moje práce nebyla a není marná, že provozování našeho hospice Ondrášek má hluboký smysl a že jdeme dobrým směrem. Výhra v soutěži mi také přinesla zadostiučinění a velkou radost, že pozitivní energie věnovaná lidem má velký smysl a že lidé toto dokáží zároveň zpětně ocenit. A kdo by neměl rád pochvalu za svou práci?! Tu pochvalu zažíváme např. z děkovných dopisů rodin pozůstalých – ta je však pouze interní. Že se nám dostalo takové veřejné pochvaly a ocenění, za to jsme soutěži Lady Business velmi vděční. Na závěr bych chtěla poděkovat organizátorům soutěže za to, že se v této soutěži věnují i opomíjeným neziskovým organizacím a oceňují práci žen v těchto organizacích.

 

Kontakt

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Na Jízdárně 7/1245
702 00 Ostrava

Kontaktní osoba

Anna Durajová
durajova@msid.cz
731 505 949

Chci se zeptat

× Nepodařilo se
× Probíhá odesílání. Prosím, čekejte.
× Podařilo se
Stránky jsou chráněny službou Google reCAPTCHA ochrana osobních údajů a smluvní podmínky.